داده کاوی و هوش تجاری


داده کاوی و هوش تجاری
داده کاوی و هوش تجاری
داده کاوی و هوش تجاری

در عصر انفجار اطلاعات، مهم‌ترین نیاز مدیران، دسترسی به اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست و به موقع است. برخورداری از نرم افزارهای کاربردی، همزمان با گسترش کسب و کار بنگاه‌ها و نهادها در دستور کار قرار داشته به نحوی که در حوزه‌های تخصصی مانند مالی، فروش، تولید و ... نیازهای جاری و روزمره سازمان‌ها برآورده می‌گردید. این در حالی است که نتایج شگرف ناشی از یکپارچه نمودن سیستم‌های اطلاعاتی، جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها را ارتقایی مضاعف بخشیده و در این زمینه اقدامات شایسته‌ای در کشورمان صورت گرفته است.

با وجود این، بحث ترکیب اطلاعات، تحلیل و داده کاوی انبوه اطلاعات موجود در سازمان‌ها، هیچگاه به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و فقدان آن به شدت در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بنگاه‌ها و نهادهای کشور مشاهده می‌گردد.

گروه هوش تجاری شرکت آگاه نت  جهت رفع نیاز اطلاعاتی مدیران و نفرات تصمیم گیرنده و به منظور یکپارچه سازی‌، پایش و تحلیل اطلاعات و با درنظر گرفتن محدودیتهای اجرایی سیستم‌های مدیریتی از سال1390 فعالیت در حوزه هوشمندی کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده است. 

شرگت آگاه نت در راستای هوشمندی کسب و کار، طی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود، امكان دسترسي به كليه اطلاعات مناسب در كنارهم و بطور متمركز را براي سطوح مختلف مديران فراهم مي‎ كند. ومديران سازمان را قادر مي‎ سازد تا در كوتاهترين زمان اطلاعات تحليلي مورد نياز خود را جهت تصميم‎ گيري و آگاهي از هر نوع تغيير، با ساختاري شكيل، جذاب و بطور متمركز در اختيار داشته باشند.

1. خدمات مشاوره و نظارت گروه هوش تجاری

  • امكان سنجي و تهيه RFP پروژه‌هاي Business Intelligence
  • مشاوره و نظارت بر پروژه‌هاي طراحي و استقرار انباره داده و Business Intelligence
  • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي – كاربردي در زمينه‌هاي انباره داده و هوش كسب و كار

2. خدمات اجرايي گروه هوشمندی کسب و کار

  • شناخت و تحليل وضع جاري و امكان سنجي راه حل هوش تجاري
  • تدوين وضعيت مطلوب Enterprise Data Warehousing /Business Intelligenceدر سازمان
  • بستر سازي، طراحي و پياده سازي انباره داده در حوزه‌هاي مورد نظر
  • استقرار سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا