آئین نامه انضباطی و ضوابط شغلی و اخلاقی جهت فعالیت در شرکت آگاه نت کامیاران

 1. مراقبت و استفاده صحیح از کلیه وسایل و تجهیزات شرکت الزامی می ­باشد و کارمندان موظف هستند بخوبی از وسایل و تجهیزاتی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد استفاده و محافظت کنند و در صورت صدمه زدن به اموال شرکت، کارمندان موظف به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف شرکت آگاه نت به این شرکت  می ­باشند.
 2. ورود و خروج شما با برنامه ریزی شرکت صورت می­ گیرد لذا قبل از شروع فعالیت در این شرکت نسبت به ساعات کاری خود اطلاعات کامل را دریافت نموده و خانواده خود را نیز مطلع نمایید و برنامه زندگی شخصی خود را با ساعات کاری خود هماهنگ نمایید.
 3. حضور به موقع در شرکت و ثبت ورود و خروج الزامی می­باشد و هرگونه مرخصی ویا جابجایی بایستی باپرکردن برگه درخواست و تحویل آن مسئول مربوطه از یک روز قبل صورت گیرد.
 4. کلیه پرسنل موظف به رعایت پوشش مناسب طبق الگوی معین شده از سوی شرکت می ­باشد.
 1. رعایت حجاب برای خانم ها طبق موازین اسلامی در این شرکت الزامی می ­باشد.
 2. هرگونه سوء استفاده شخصی از امکانات این شرکت اعم از نام و اعتبار شرکت و یا تجهیزات و امکانات ارتباطی شرکت ممنوع می­ باشد.
 3. با هرگونه ارتباط نامتعارف در زمان فعالیت شما با افراد داخل یا خارج شرکت و همچنین اطلاع رسانی، تعریف و ترغیب سایر پرسنل نسبت به این موضوع که منجر به ایجاد حاشیه و نادیده گرفتن اعتبار شرکت شود برخورد خواهد شد.
 4. وارد شدن هر یک از پرسنل به حریم شخصی همکاران و امور غیر مرتبط ممنوع می­ باشد.
 5. در صورت عدم تمایل به همکاری با شرکت کلیه پرسنل موظف به حضور از تاریخ استعفا حداقل به مدت دوماه می ­باشد.
 6. احترام به تصمیمات اتخاذ شده از سوی شرکت الزامی بوده و هرگونه دخالت در امور غیرمرتبط و ایجاد حاشیه برای سایر پرسنل و شرکت ممنوع می ­باشد.
 7.  از آوردن مدارک شناسایی و اشیاء قیمتی و یا مبالغ زیاد به شرکت خوداری نموده و کیف، گوشی همراه وسایر وسایل شخصی خود را داخل کمد بگذارید. در صورت مفقو شدن به دلیل سهل انگاری هیچگونه مسئولیتی به جانب شرکت نخواهد بود.
 8. رعایت منشور حقوق افراد در هر شرایطی و همچنین داشتن ارتباط اخلاقی و شغلی مناسب با سایر همکاران الزامی می ­باشد.